29 febrero, 2008

Naergon an Thinnuel (a Tinw)

Ne minuial tôl lû
Ir tirich er-'îl gelair awarthannen
Ir in-elenath gwennin.
I 'îl thinna, i amar ú-dhartha.
Am man darthon a linnon
Nu galad hen fireb?
Eirien vi elenyr
Enni e bain.
Brethil nui mellyrn
Enni e bain.
Gwilwileth or alph
Enni e bain.
Tinnu aphada Chelluin
Enni e bain.
I laiss e-mallorn ernediaid.
El-lass dithen, el-lass fíreb
Gâr chinnen. Ir dannatha?
I-'îl gelair fîr.
Si e gwanna Menel.
Si gwannathon i amar
Garel lass vi cammen.

No hay comentarios: